MPI TAX

Dr. Tugce Nimet Yasar

Wissenschaftliche Referentin


Telefon:+49-89-24246-5408
Fax:+49-89-24246-523
E-Mail: tugce.yasar@tax.mpg.de

Raum:M8.614.4

Arbeitsbereiche

Handelsrecht, Gesellschaftsrecht

Wissenschaftlicher Werdegang

 • Seit Januar 2023: Wissenschaftliche Referentin am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen.
 • 2022: Forschungsaufenthalt am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht.
 • Seit 2018: Assistenzprofessorin an der Ankara Yildirim Beyazit Universität (Lehrstuhl für Handels- und Gesellschaftsrecht).
 • 2015 – 2016: Gastwissenschaftlerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
 • 2012 – 2018: Promotion an der Universität Ankara.
 • 2011 – 2018: Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Ankara Yildirim Beyazit Universität (Lehrstuhl für Handels- und Gesellschaftsrecht).
 • 2010 – 2011: Forschungsaufenthalt an der Universität Bremen.
 • 2009 – 2012: Postgraduales Studium (LL.M.) an der Universität Ankara.
 • 2005 – 2009: Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Ankara.
 • 2004 – 2005: Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

Stipendien

 • 2022: Stipendienprogramm des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht.
 • 2015 – 2016: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK) International Doctoral Research Fellowship Program.

Aktuelle Publikationen:

Güneş, Biset Sena / Yaşar, T.N.: Validity of Jurisdiction Clauses in Standard Terms and Conditions of International Commercial Contracts under Turkish Law. In: Review of Central and East European Law, im Erscheinen.
Yaşar, Tuğçe Nimet: TTK m. 390-393 (Art. 390-393 Turkish Commercial Code). In: Şenocak, Kemal (Hrsg.): Şirketler Hukuku Şerhi (TTK Md. 124-644). Ankara, 2023, S. 2067 - 2123.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Anonim Şirketlerde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Programı (Die Einhaltung des Datenschutzes in Aktiengesellschaften). In: Şenocak, Kemal (Hrsg.): Muhtelif Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. Ankara, 2022, S. 1063 - 1087.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Can an Arbitration Clause Be Incorporated into the Articles of Association of a Joint Stock Company. In: Tatar, S. / Bolaca, A. (Hrsg.): Contemporary Perspectives on Law - Roundtable Talks. Istanbul, 2022, S. 105 - 122.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Anonim Şirketlerde Rekabet Hukuku Uyum Programı (Programm zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts für Aktiengesellschaften). In: Rekabet Forumu, 2021, Heftnummer 143, S. 7 - 14.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Uyum Yükümlülüğü (Die Haftung des Verwaltungsrats in Aktiengesellschaften für Compliance). In: Karagöz, H. / Özcanli, B. / Palanduz, S. (Hrsg.): Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu. Istanbul, 2021, S. 247 - 282.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Anonim Şirketler Hukukunda Uyum (Compliance in Aktiengesellschaften). Istanbul, On İki Levha Yayıncılık A.Ş., S. 475, 2020.

ISBN 978-625-7773-01-0

Yaşar, Tuğçe Nimet / Songur, D.: Anonim Şirketlerde Rekabet Hukuku Uyum Programının Oluşturulması ve İşlevleri -7246 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerle Birlikte- (Einrichtung eines Programms zur Einhaltung des Wettbewerbsrechts und seiner Funktionen in Aktiengesellschaften -mit den Änderungen durch das Gesetz Nr. 7246-). In: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2020, Band 36, Heftnummer 4, S. 87 - 129.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü (Schiedsverfahren zur Beilegung gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten). In: Uşan, Fatih M. (Hrsg.): Uluslararası Tahkim Sempozyumu. Ankara, 2020, S. 283 - 318.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Açısından “Hukuki Muhakeme Kuralı”. In: Orhan, U. / Göka, M. E. / Göztepe, E. (Hrsg.): Bilkent Üniversitesi Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu. Istanbul, 2020, S. 625 - 647.

Vorträge:

25.10.21Ticari Temsilcinin Özen Yükümlülüğü

[Commercial Representative’s Duty of Care]
IV. International Symposium on Commercial Law: An Interdisciplinary Approach to Commercial Law

Referent: Yasar, Tugce Nimet
OrtAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
25.06.21Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Şirket Yönetim Teşkilatını Belirleme Görevine Müdahale Edilebilir Mi?

[Is It Possible to Interfere in the Joint Stock Company’s Board of Directors’ Duty to Determine the Organisation of Management?]
Konya Young Lawyers Symposium

Referent: Yasar, Tugce Nimet
OrtSelçuk University, Konya
17.04.21Limited Şirket Amme Borçlarından Ortakların Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının (13.12.2017, E. 2016/14, K. 2017/170) Değerlendirilmesi

[Evaluation of the Decision of the Turkish Constitutional Court of 13.12.2017 (Nr. 2016/14 - 2017/170) on the Partners’ Liability for the Public Levies Imposed on the Private Limited-Liability Company]
Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasa'nın Özel Hukuka Etkileri

Referent: Yasar, Tugce Nimet
OrtMarmara Üniversitesi, Istanbul
28.01.21Are the “General Conditions” in Insurance Contracts Subject to Legal Control over “Standard Terms and Conditions”?

Contextualising Insurance Contracts: Interactions with Various Fields of Law Symposium

Referent: Yasar, Tugce Nimet
OrtKoç Üniversitesi, Istanbul
13.09.19Validity of International Jurisdiction Clauses in Standard Terms and Conditions under Turkish Law

8th Journal of Private International Law Conference

Referent: Yasar, Tugce Nimet
OrtLudwig-Maximilians-Universiät, Munich