MPI TAX

Dr. Tugce Nimet Yasar

Senior Research Fellow


Phone:+49-89-24246-5408
Fax:+49-89-24246-523
Mail: tugce.yasar@tax.mpg.de

Room:M8.614.4

Areas of Interest

Commercial Law, Corporate Law

Academic Résumé

 • Since January 2023: Senior Research Fellow at Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance.
 • 2022: Research stay at Max Planck Institute for Comparative and International Private Law.
 • Since 2018: Assistant professor at Ankara Yildirim Beyazit University (Department of Commercial Law).
 • 2015 – 2016: Visiting scholar at Ludwig-Maximilians University of Munich.
 • 2012 – 2018: Ph.D. at Ankara University, Graduate School of Social Sciences.
 • 2011 – 2018: Research assistant at Ankara Yildirim Beyazit University (Department of Commercial Law).
 • 2010 – 2011: Research stay at University of Bremen.
 • 2009 – 2012: LL.M. Ankara University, Graduate School of Social Sciences.
 • 2005 – 2009: Studies of law at Ankara University.
 • 2004 – 2005: Studies of law at Johannes Gutenberg University Mainz.

Scholarships

 • 2022: Max Planck Institute for Comparative and International Private Law - Scholarship Program.
 • 2015 – 2016: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK) International Doctoral Research Fellowship Program.

Current Publications:

Güneş, Biset Sena / Yaşar, T.N.: Validity of Jurisdiction Clauses in Standard Terms and Conditions of International Commercial Contracts under Turkish Law. In: Review of Central and East European Law, forthcoming.
Yaşar, Tuğçe Nimet: TTK m. 390-393 (Art. 390-393 Turkish Commercial Code). In: Şenocak, Kemal (ed.): Şirketler Hukuku Şerhi (TTK Md. 124-644). Ankara, 2023, p. 2067 - 2123.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Anonim Şirketlerde Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Uyum Programı (Data Protection Compliance in Joint Stock Companies). In: Şenocak, Kemal (ed.): Muhtelif Yönleriyle Kişisel Verilerin Korunması Hukuku. Ankara, 2022, p. 1063 - 1087.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Can an Arbitration Clause Be Incorporated into the Articles of Association of a Joint Stock Company. In: Tatar, S. / Bolaca, A. (eds.): Contemporary Perspectives on Law - Roundtable Talks. Istanbul, 2022, p. 105 - 122.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Anonim Şirketlerde Rekabet Hukuku Uyum Programı (Competition Compliance Program in Joint Stock Companies). In: Rekabet Forumu, 2021, Nr. 143, p. 7 - 14.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Uyum Yükümlülüğü (Compliance Liability of the Board of Directors in Joint Stock Companies). In: Karagöz, H. / Özcanli, B. / Palanduz, S. (eds.): Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu. Istanbul, 2021, p. 247 - 282.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Anonim Şirketler Hukukunda Uyum (Compliance in Joint Stock Companies). Istanbul, On İki Levha Yayıncılık A.Ş., p. 475, 2020.

ISBN 978-625-7773-01-0

Yaşar, Tuğçe Nimet / Songur, D.: Anonim Şirketlerde Rekabet Hukuku Uyum Programının Oluşturulması ve İşlevleri -7246 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişikliklerle Birlikte- (Establishing Competition Compliance Program and its Functions in Joint Stock Companies -With the Amendments Introduced by Law Numbered 7246-). In: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 2020, Volume 36, Nr. 4, p. 87 - 129.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü (Arbitration in Resolving Corporate Law Disputes). In: Uşan, Fatih M. (ed.): Uluslararası Tahkim Sempozyumu. Ankara, 2020, p. 283 - 318.
Yaşar, Tuğçe Nimet: Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Açısından “Hukuki Muhakeme Kuralı”. In: Orhan, U. / Göka, M. E. / Göztepe, E. (eds.): Bilkent Üniversitesi Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu. Istanbul, 2020, p. 625 - 647.

Lectures:

25.10.21Ticari Temsilcinin Özen Yükümlülüğü

[Commercial Representative’s Duty of Care]
IV. International Symposium on Commercial Law: An Interdisciplinary Approach to Commercial Law

Speaker: Yasar, Tugce Nimet
LocationAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara
25.06.21Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Şirket Yönetim Teşkilatını Belirleme Görevine Müdahale Edilebilir Mi?

[Is It Possible to Interfere in the Joint Stock Company’s Board of Directors’ Duty to Determine the Organisation of Management?]
Konya Young Lawyers Symposium

Speaker: Yasar, Tugce Nimet
LocationSelçuk University, Konya
17.04.21Limited Şirket Amme Borçlarından Ortakların Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının (13.12.2017, E. 2016/14, K. 2017/170) Değerlendirilmesi

[Evaluation of the Decision of the Turkish Constitutional Court of 13.12.2017 (Nr. 2016/14 - 2017/170) on the Partners’ Liability for the Public Levies Imposed on the Private Limited-Liability Company]
Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasa'nın Özel Hukuka Etkileri

Speaker: Yasar, Tugce Nimet
LocationMarmara Üniversitesi, Istanbul
28.01.21Are the “General Conditions” in Insurance Contracts Subject to Legal Control over “Standard Terms and Conditions”?

Contextualising Insurance Contracts: Interactions with Various Fields of Law Symposium

Speaker: Yasar, Tugce Nimet
LocationKoç Üniversitesi, Istanbul
13.09.19Validity of International Jurisdiction Clauses in Standard Terms and Conditions under Turkish Law

8th Journal of Private International Law Conference

Speaker: Yasar, Tugce Nimet
LocationLudwig-Maximilians-Universiät, Munich